ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletผู้บริหาร
dot
dot
bulletกิจกรรมท่องเที่ยว
bulletกิจกรรมกีฬา
bulletประกาศรับสมัคร
dot
dot
bulletสถานที่ตั้ง
bulletประวัติสำนักงาน
bulletบุคลากร
bulletวิสัยทัศน์
dot
dot
bulletข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
dot
bulletเทศกาล งานประเพณี
dot
dot
bulletหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
dot
dot
dot
bulletสรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
bulletร้านอาหาร
bulletวัดและเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดศรีสะเกษ
bulletโรงแรมที่พัก
bulletสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือ
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletเว็บจังหวัดศรีสะเกษ
bulletS2K magazine vol.7
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletTITV
dot

dot
การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558

 

เปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558

  ประเภทรุ่นอายุ 8-12 ปี

                     - โรงเรียนของรัฐและเอกชน สมัครที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                     - โรงเรียนที่สังกัดกับองค์กรปกครองท้องถิ่น สมัครที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 ประเภทรุ่นอายุ 13-18 ปี

                     - โรงเรียนของรัฐและเอกชน สมัครที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

                     - โรงเรียนขยายโอกาส สมัครที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                     - โรงเรียนของรัฐและเอกชน ที่ไม่มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอยู่ในจังหวัด ให้

                 สมัครที่ ศูนย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

                  ประเภทรุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป

                  สมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด

                  ประเภทรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

                  สมัครที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด

(19) ใบส่งรายชื่อเพื่อสมัคร.pdf

(20) แผงรูปเจ้าหน้าที่และนักกีฬา.pdf

(21) ใบสมัครส่วนบุคคล.pdf

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3)

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ใบสมัคร ร้อยเอ็ดเกมส์(1).doc

ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 14 /2558 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2558

จับสลากแบ่งสาย วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.  

สมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ

หรือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

1. ฟุตบอลประชาชนทั่วไป (ชนะเลิศฟุตบอลอำเภอ..คัพ)

2. ฟุตบอลอาวุโส

ใบส่งรายชื่อฟุตบอลประชาชนเพื่อสมัคร 

ใบส่งรายชื่อฟุตบอลอาวุโสเพื่อสมัคร

ใบสมัครส่วนบุคคลกีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป 

ใบสมัครส่วนบุคคลกีฬาฟุตบอลอาวุโส 

แผงรูปเจ้าหน้าที่และนักกีฬา 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ครั้งที่ 14

ใบส่งรายชื่อนักกีฬาพื้นบ้าน

ใบส่งรายชื่อนักกรีฑา

ใบสมัครส่วนบุคคลกรีฑา ครั้งที่ 14

ใบส่งรายชื่อกีฬาวอลเลย์บอล

ใบสมัครส่วนบุคคลกีฬาวอลเลย์บอล ครั้งที่ 14

ใบสมัครตะกร้อ + เปตอง

ข้อมูลตะกร้อ,ตะกร้อลอดห่วง,เปตองที่อยู่หลังใบสมัคร

คำสั่งกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 2558

คำสั่งกีฬานักเรียน-58

 โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558

โปรเเกรมตะกร้อ 12 15 18 ปี/โปรแกรมแข่งขันกีฬาตะกร้อ แก้ไข

กีฬาวอลเลย์บอล ในร่ม 

กีฬาเปตอง/ กำหนดการเปตอง

กีฬาฟุตซอล 

กีฬายูโด

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

โปรแกรมฟุตบอล

***   ข่าวเด่น  ***

จ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 กำหนดการแข่งขัน

กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558 

ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558  และวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2558

รับสมัครเข้าแข่งขันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

 

ประชุมผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

1.ดาวน์โหลดประกาศระเบียบการแข่งขัน กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558      

2.ดาวน์โหลดใบแยกประเภท แผงรูป ใบสมัคร กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558

 

กำหนดการแข่งขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่  20-28  สิงหาคม  2558

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดประกาศ และระเบียบการแข่งขัน ได้ที่นี่

ประกาศกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558

ระเบียบจังหวัดศรีสะเกษ   

หนังสือส่งระเบียบ ประกาศ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558  

ระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  

 ระเบียบการแข่งขันแฮนด์บอล 1.pdf

ระเบียบการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  

ระเบียบการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น  

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง  

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ  

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลในร่ม  

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด  

ระเบียบการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก  

ระเบียบกีฬายูโด-จังหวัด-58.pdf

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
  2015-07-30


  2015-07-29


  2015-05-13


  2015-02-20


ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬาและนันทนาการ
More...

More...

More...

More...

  2008-08-20


  2008-08-20


  2008-10-10


  2008-10-10


  2008-08-20


  2014-03-04


  2011-01-10


  2008-08-20


  2008-08-20


  2013-04-17


  2015-03-03


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 โทรสาร 0-4561-1840