ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกิจกรรมท่องเที่ยว
bulletกิจกรรมกีฬา
bulletสถานที่ตั้ง
bulletประวัติสำนักงาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
dot
bulletสรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
bulletร้านอาหาร
bulletวัดและเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดศรีสะเกษ
bulletโรงแรมที่พัก
bulletสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือ
bulletสินค้า OTOP
bulletเว็บจังหวัดศรีสะเกษ
bulletS2K magazine vol.7
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletTITV
dot

dot
bulletรายชื่อเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ
bulletข้อมูลอำเภอ
งานกีฬา

  วันศุกร์ที่  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย/ผอ.ศป.ปส.อ.  ชุดปฏิบัติการประจำตำบลกำแพง  ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หน.ชป.มวลชนสัมพันธ์ กกล.รส.จ.ศก. นายสุพัฒน์ พรหมมาศ ผู้แทนสพฐ.เขต 2 ร่วมกัน  ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  ตามมาตรการ ๙ ขั้นตอนสู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  

    ในการดำเนินการพบปะแกนนำ/ผู้นำธรรมชาติ บ้านสระภู หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแพง เพื่อพัฒนาสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจและทำความเข้าใจในแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ประชาคมครั้งที่ ๑) เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
More...

 วันนี้ วันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้นายสว่าง กาลพัฒน์ นว.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง (ทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) เพื่อทำข่าวด้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองกอง ม.๓ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมี นายสถิต วิทิตยนตรการ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมชีววิถีบ้านห

More...

 2 พ.ค.59 เวลา 1330 ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น - ท้องที่ อำภอวังหิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

More...

กิจกรรมท่องเที่ยว
More...

More...

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬาและนันทนาการ
More...

More...

More...


 

โปรแกรมการแข่งขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลในร่ม กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

กำหนดการ การแข่งขันเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

 โปรแกรมกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

กำหนดการแข่งขันกีฬายูโด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแฮนบอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสรีสะเกษ 2559

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสรีสะเกษ 2559

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

 โปรแกรมการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 2559 วันที่ 19 ส.ค. 59

 โปรแกรมการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 2559 วันที่ 20 ส.ค. 59

 โปรแกรมการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 2559 วันที่ 21 ส.ค. 59

โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬานักเรียน นักศึกษา 2559

 

 ใบสมัครกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกเขต 3

 

รับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น.จับสลากแบ่งสาย 15.00 น.

ณ โรงยิมเนเซี่ยมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

 ระเบียบจังหวัดศรีสะเกษ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕9

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล - ในร่ม กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบการแข่งขันกีฬายูโด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระเบียบการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

ระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559    

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชายหาด กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559    

ระเบียบการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559    

ระเบียบการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559   

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบการแข่งขันกีฬาตะกร้อ  กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 

เว็บไซต์สำหรับคนที่สนใจในทุเรียนศรีสะเกษ ตามลิงค์ด้านล่างน่ะครับ

www.duriansisaket.com/

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา

ข้อมูลชุมชนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม

ข้อมูลหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียงต้นแบบที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840