ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกิจกรรมท่องเที่ยว
bulletกิจกรรมกีฬา
bulletสถานที่ตั้ง
bulletประวัติสำนักงาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
dot
bulletสรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
bulletร้านอาหาร
bulletวัดและเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดศรีสะเกษ
bulletโรงแรมที่พัก
bulletสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือ
bulletสินค้า OTOP
bulletเว็บจังหวัดศรีสะเกษ
bulletS2K magazine vol.7
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletTITV
dot

dot
bulletรายชื่อเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ
bulletข้อมูลอำเภอ
งานกีฬา

  วันศุกร์ที่  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย/ผอ.ศป.ปส.อ.  ชุดปฏิบัติการประจำตำบลกำแพง  ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หน.ชป.มวลชนสัมพันธ์ กกล.รส.จ.ศก. นายสุพัฒน์ พรหมมาศ ผู้แทนสพฐ.เขต 2 ร่วมกัน  ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  ตามมาตรการ ๙ ขั้นตอนสู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  

    ในการดำเนินการพบปะแกนนำ/ผู้นำธรรมชาติ บ้านสระภู หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแพง เพื่อพัฒนาสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจและทำความเข้าใจในแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ประชาคมครั้งที่ ๑) เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
More...

 วันนี้ วันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้นายสว่าง กาลพัฒน์ นว.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง (ทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) เพื่อทำข่าวด้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองกอง ม.๓ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมี นายสถิต วิทิตยนตรการ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมชีววิถีบ้านห

More...

 2 พ.ค.59 เวลา 1330 ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น - ท้องที่ อำภอวังหิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

More...

กิจกรรมท่องเที่ยว
More...

More...

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬาและนันทนาการ
More...

More...

More...


 

  

 

เว็บไซต์สำหรับคนที่สนใจในทุเรียนศรีสะเกษ ตามลิงค์ด้านล่างน่ะครับ

www.duriansisaket.com/

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

 รายละเอียดกิจกรรมภายในงานเทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840