ReadyPlanet.com
dot dot
เทศกาลเงาะทุเรียน ของดีศรีสะเกษ article

     จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นแผ่นดินทองของอีสานใต้ เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่รวมการผลิตพืช-ผลไม้หลากหลายชนิด ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเงาะ ทุเรียน มังคุด จากภาคตะวันออก สะตอ ลองกอง ยางพารา จากภาคใต้ ลำไย ลิ้นจี่ จากภาคหนือ มะปรางหวาน กระท้อน ส้มโอ มะม่วง  จากภาคกลาง 
            นอกจากนั้นยังมีพืชผลชนิดอื่นๆ อีกมากมาย มีผลผลิตออกตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการผลิตเงาะและทุเรียน  ถือเป็นแห่งผลิตแห่งแรก และเป็นแห่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงาะที่ผลิตเป็นพันธ์โรงเรียน ส่วนทุเรียนเป็นพันธ์หมอนทอง ปัจจุบันมีการผลิตเงาะ ประมาณ 3,963 ไร่ พื้นที่ผลิตทุเรียน ประมาณ 2,832 ไร่ มีมูลค่าการผลิตเฉพาะพืช 2 ชนิด ไม่น้อยกว่า
ปีละ 130 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกวดสัญลักษณ์และมาสคอต ประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่30 "ศรีสะเกษเกมส์" ประจำปี 2557
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ประเพณีแซนโดนตา article
เทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ article
รับสมัครการกีฬา
กีฬา PM
Waik Rally สองน่องท่องสวนสมเด็จฯ
การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา
การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา
ใบสมัครการแข่งขันกีฬา P.M. CUP
ใบสมัครการแข่งขันกีฬา P.M. CUPbulletสินค้า OTOP
bulletโรงแรมที่พัก
bulletการเดินทางมาศรีสะเกษ
bulletของดีศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขาพระวิหาร


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840