ReadyPlanet.com
dot dot
ครุน้อยบ้านสะอาง

กลุ่มครุน้อยบ้านสะอาง                               
 

        ครุเป็นภาชนะที่ใช้ในการตักน้ำของชาวบ้านในภาคอีสานมาแต่อดีต  ชาวบ้านสะอางเป็นผู้ที่มีฝืมือในการจักสานไม้ไผ่เป็นของใช้ได้หลายชนิด  โดยเฉพาะครุไม้ไผ่  แต่ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว  ต่อมาจึงได้สานครุให้มีขนาดเล็กลง  เรียกว่า "ครุน้อย" เพื่อพัฒนารูปแบบให้เป็นของตกแต่งบ้าน  ของใช้  ของที่ระลึก  พวงกุญแจ  ดอกไม้  พวกผลไม้  เข็มเกล็ดติดเสื้อ ฯลฯ  ซึ่งผู้สานต้องใช้ความอดทนและประณีตเป็นอย่างมาก  เนื่องจากต้องเหลาไม้ไผ่ให้มีขนาดเล็กเท่ากับเส้นผมหรือเส้นด้าย  แล้วใช้ปลายนิ้วค่อยๆ สอดให้เป็นรูปร่าง  จากนั้นเติมแต่งให้เป็นขาและส่วนที่เป็นหู  แล้วนำไปชุบกับน้ำมันยางและชันก็จะได้ครุน้อยตามต้องการ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 111)

          กลุ่มครุน้อยบ้านสะอางมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ  พานิชย์จังหวัด  และ อบต.ห้วยเหนือ  โดยสามารถติดต่อได้ที่นางสาวเอ็นดู  ศรีแก้ว  บ้านสะอาง  หมู่ 12  ต.ห้วยเหนือ  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 33140
ของดีประจำจังหวัด

ไก่ย่างโอทอป 5 ดาว จ.ศรีสะเกษ article
เขาพระวิหาร article
เกวียนน้อยบ้านใจดี
เกษตรอินทรีย์ article
อาคารขุนอำไพพาณิชย์ articlebulletสินค้า OTOP
bulletโรงแรมที่พัก
bulletการเดินทางมาศรีสะเกษ
bulletของดีศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขาพระวิหาร


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840