ReadyPlanet.com
dot dot
เกวียนน้อยบ้านใจดี

กลุ่มผลิตเกวียนน้อยบ้านใจดี                                      
 

              กลุ่มผลิตเกวียนน้อยบ้านใจดีมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  โดยสามารถติดต่อได้ที่ นายสมเกียรติ เตารัตน์  เลขที่  3 หมู่ 10  ต.ใจดี  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 

              เกวียนเป็นพาหนะที่ใช้สำหรับเดินทางในอดีต  ปัจจุบันแม้จะไม่มีการใช้เกวียนในชีวิตจริงแล้ว  แต่บ้านใจดีได้ผลิตเกวียนขนาดเล็กเพื่อเลียนแบบเกวียนที่ใช้งานจริงในอดีต  เพื่อทำเป็นของประดับตกแต่งหรือสามารถใช้เป็นของที่ระลึกได้  โดยกลุ่มผลิตเกวียนน้อยบ้านใจดีสามารถผลิตเกวียนน้อยจำหน่ายให้เกิดรายได้เสริม และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านใจดีและ อ.ขุขันธ์เป็นอย่างยิ่ง (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. 2548. "ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ". ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ศรีสะเกษ. หน้า 110)
ของดีประจำจังหวัด

ไก่ย่างโอทอป 5 ดาว จ.ศรีสะเกษ article
เขาพระวิหาร article
ครุน้อยบ้านสะอาง
เกษตรอินทรีย์ article
อาคารขุนอำไพพาณิชย์ articlebulletสินค้า OTOP
bulletโรงแรมที่พัก
bulletการเดินทางมาศรีสะเกษ
bulletของดีศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขาพระวิหาร


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840