ReadyPlanet.com
dot dot
ระยะทางระหว่างจังหวัด

 

 

ใกล้ไกล...ไปถึง

 

รถยนต์จากกรุงเทพ ใช้เส้นทาง   1. รังสิต สระบุรี ปากช่อง นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

                                      2. รังสิต สระบุรี ปากช่อง โชคชัย หนองกี่ นางรอง ปราสาท สุรินทร์   ห้วยทับทัน  อุทุมพรพิสัย  ศรีสะเกษ

                                      3. รังสิต สระบุรี ปากช่อง โชคชัย หนองกี่ นางรอง ปราสาท สังขะ  ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

                                                               

รถไฟ

บริษัทผู้ให้บริการ / ที่ตั้ง

โทรศัพท์

 

สถานีรถไฟศรีสะเกษ

045 - 611525

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  นครราชสีมา  สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 

เครื่องบิน

บริษัทผู้ให้บริการ / ที่ตั้ง

โทรศัพท์

เส้นทางบิน

หมายเหตุ

การบินไทย / ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

045 313340-2

045 263916-7

อุบลราชธานี - สุวรรณภูมิ

ระยะทางศรีสะเกษ อุบลราชธานี            60 กิโลเมตร

แอร์เอเชีย / ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี

045- 255760-3

อุบลราชธานี สุวรรณภูมิ

อุบลราชธานี - ภูเก็ต

 

นกแอร์ / ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี

045-245612-2

อุบลราชธานี- ดอนเมือง

 

 

 

 

 

 

รถโดยสาร

ผู้ให้บริการ / ที่ตั้ง

โทรศัพท์

เส้นทางวิ่ง

ศรีสะเกษทัวร์

083-7282027

ศรีสะเกษ ปราสาท นางรอง โชคชัย สระบุรี กรุงเทพฯ

ศรีมงคลทัวร์

087 7282027

ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา

บริษัท ขนส่ง จำกัด

045 612523

ศรีสะเกษ กรุงเทพฯ

(ปราสาท นางรอง โชคชัย สระบุรี) และ (สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระบุรี)

ศิริรัตนพลทัวร์

045 - 611277

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระบุรี กรุงเทพฯ

 

รุ่งประเสริฐทัวร์

084 9844894

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ รัตนบุรี ท่าตูม สตึก พิมาย นครราชสีมา กรุงเทพฯ

นครชัยแอร์

045-613191

1.ศรีสะเกษ  ปราสาท นางรอง โชคชัย สระบุรี กรุงเทพฯ

2.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เชียงใหม่

3.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา พนมสารคาม ระยอง

กิจการทัวร์

045 - 617257

ศรีสะเกษ ปากช่อง - กรุงเทพฯ

พิบูลทัวร์

045 441848

ช่องเม็ก พิบูลมังสาหาร ศรีสะเกษ นครราชสีมา กรุงเทพฯ

ที.พี.ชนะภัยทัวร์

087-5475355 (อุบล)

088-3857771(สุรินทร์)

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ - หัวหิน

ชินเกียรติโคราช

045-614888

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา - ภูเก็ต

สงวนชัย

045 - 241820

ศรีสะเกษ    ยโสธร    ร้อยเอ็ด

สถานีขนส่งผู้โดยสาร             จังหวัดศรีสะเกษ

045 - 612500

 

เส้นทางและเวลาเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรุณาสอบถามผู้ให้บริการทุกครั้ง

 
ข้อมูลการเดินทาง

เครื่องบิน article
รถไฟ article
รถโดยสาร article
แผนที่และปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ article
ปฏิทินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 article
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว 4 เส้นทาง articlebulletสินค้า OTOP
bulletโรงแรมที่พัก
bulletการเดินทางมาศรีสะเกษ
bulletของดีศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขาพระวิหาร


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840