ReadyPlanet.com
dot dot
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จัดกิจกรรมโครงการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2559 article

   

   

   

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ อุดมศิลป์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว

อำเภออุทุมพรพิสัย ทำพิธีบวงสรวงปราสาทสระกำแพงใหญ่ article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานกิจกรรม วิวาห์พาฝัน ตะวันสามแผ่นดิน 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก ครั้งที่ 2 article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานแถลงข่าว งานสืบสานตำนาน 1000 ปี article
จังหวัดศรีสะเกษจัดการประชุมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาการท่องเที่ยว article
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ article
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558 article
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2558 article
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา article
อุทยานแห่งชาติอนุมัติขยายเวลาเปิดเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและคณะฯ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรประจำแหล่งท่องเที่ยว "ปราสาทสระกำแพงใหญ่" article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรประจำแหล่งท่องเที่ยว "ปราสาทปรางค์กู่" article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "ปั่นอนุรักษ์พิทักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557" article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรประจำแหล่งท่องเที่ยว "พระธาตุเรืองรอง" article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรประจำแหล่งท่องเที่ยว "ปราสาทเยอ" article
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเดินทางไปให้บริการหน่วยทดสอบสมรรถภาพางกายเคลื่อนที่ ณ อำเภอยางชุมน้อย article
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเดินทางไปให้บริการหน่วยทดสอบสมรรถภาพางกายเคลื่อนที่ ณ อำเภอพยุห์ article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรประจำแหล่งท่องเที่ยว "ปราสาทห้วยทับทัน" article
นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ article
นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557 article
นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ article
นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์) article
นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ทำพิธีมอบอุปกรณืกีฬาให้แก่เจ้าพลศึกษาประจำจังหวัดและประจำอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ article
คณะเจ้าหน้าที่พลศึกษาเข้ารดน้ำอวยพร นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยในปี พ.ศ. 2557 article
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดสวนพุทธชยันตี 2600 ปี "อุบลราชธานี ศรีวะนาไล" articlebulletสินค้า OTOP
bulletโรงแรมที่พัก
bulletการเดินทางมาศรีสะเกษ
bulletของดีศรีสะเกษ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขาพระวิหาร


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 399 หมู่ 5 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1840 , 0-4561-6308 โทรสาร 0-4561-1840