ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ