จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ