รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2565   16 พ.ย. 2565 9 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 17 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2565   20 ก.ย. 2565 17 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   9 ส.ค. 2565 19 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   8 ก.ค. 2565 27 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   8 มิ.ย. 2565 46 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2565   18 พ.ค. 2565 53 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 69 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   11 มี.ค 2565 68 ครั้ง