การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3 พ.ย. 2563      43 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  

เวลา 09.00 น. นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดศรีสะเกษ   เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โฮมสเตย์บ้านหว้าน (Homestay BAN WAN) ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหว้าน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ด้วย