"อบรมเครือข่ายอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว" รุ่นที่ 2

30 ธ.ค. 2563      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาศัพยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมย่อย "อบรมเครือข่ายอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว" รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครจาก 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุขันธ์ และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 2 และมี นางสาววรรณา บุดดีสิงห์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว" และหัวข้อ "จิตบริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว" และ ร.ต.ต.ณัฐพล แก่นจันทร์ รองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 บรรยายในหัวข้อ "การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว" นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "สร้างศรีสะเกษอย่างไร ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาที่ปลอดภัย ใครๆก็อยากมาเที่ยว" โดยมี ร.ต.ต.ณัฐพล แก่นจันทร์ รองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กก.1 บก.ทท.2 , นางสาววรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวแบะกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ, นายภคินทร์ ศุภนิกร ผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ , นายสุรพล ตั้งคณะสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการท่องเที่ยว ร่วมเสวนา โดยมี ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องลำดวนทองโรงแรงพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ