ลงพื้นที่จุดตรวจให้บริการการตรวจติดตามผการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

2 ม.ค. 2564      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 2 มกราคม 2563

นางสาววราภรณ์ อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวังศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ ลงพื้นที่จุดตรวจให้บริการการตรวจติดตามผการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดศรีสะเกษในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ,อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 7 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการตรวจ และอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการตรวจ