ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

10 พ.ค. 2565      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ขอเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

หัวข้อการอบรม 9 มาตรฐาน ดังนี้
✅ 1. มาตรฐานการให้บริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว
✅ 2. มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
✅ 3. มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว
✅ 4. มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
✅ 5. มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว
✅ 6. มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล
✅ 7. มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
✅ 8. มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก (สินค้าอัญมณี)
✅ 9. มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป)
.

</div>
<div class=